Długofalowa strategia, zrównoważony rozwój oraz kapitał ludzki to podstawa sukcesu każdego projektu! Nie tylko na płaszczyźnie biznesowej, ale również w świecie sportu. Dlatego z ogromną przyjemnością ogłaszamy, że do grona podmiotów wspierających nasz klub dołącza Bank Pocztowy, jeden z liderów nowoczesnej bankowości, który zyskuje tytuł Oficjalnego Partnera Legii Futsal.


Bank Pocztowy, należący do Grupy Poczty Polskiej, oferuje proste i bezpieczne usługi finansowe blisko Klienta, poprzez nowoczesną bankowość cyfrową, sieć własną oraz liczącą 4,7 tys. placówek sieć Poczty Polskiej.

Jest jednym z pierwszych banków w Polsce, który rozpoczął przenoszenie bankowości elektronicznej do chmury obliczeniowej oraz znajduje się w europejskiej czołówce banków korzystających z CRM w chmurze. Rozwiązanie cyfrowe oferowane przez Bank Pocztowy to. m.in. płatności mobilne BLIK, GooglePay, ApplePay, GarminPay, AutoPay, autoryzacja biometryczna Face ID, czy Market Cyfrowy – platforma umożliwiająca Klientom wnioskowanie o produkty i usługi Banku on-line. Jako pierwszy bank w Polsce wprowadził płatności mobilne Xiaomi Pay, a także jako pierwszy i jedyny bank w Polsce – kartę biometryczną.

Z usług Banku Pocztowego korzysta obecnie blisko 800 tys. Klientów.

Główny akcjonariusz Banku, Poczta Polska S.A., posiada 75% akcji (minus dziesięć akcji). Drugim jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. – 25% akcji (plus dziesięć akcji).

Więcej informacji o Banku Pocztowym: www.pocztowy.pl

Bank Pocztowy – im prościej, tym lepiej