W połowie stycznia Legia Futsal nawiązała współpracę z firmą Infra Centrum Doradztwa, która specjalizuje się w usługach dla obszaru kolejowego i transportu publicznego.

Wieloletnie doświadczenie naszego nowego Partnera pozwoliło zrealizować ponad 100 projektów wspierających polską kolej, żeglugę oraz transport jednostek samorządu terytorialnego pozycjonując go, jako jednego z liderów w tej dziedzinie na terenie naszego kraju.

Cieszymy się, że grono współpracujących z nami podmiotów biznesowych powiększyło się o kolejną renomowaną markę, z którą wspólnie będziemy mogli budować pozycję naszego klubu na futsalowej mapie Polski.

Infra – Centrum Doradztwa jest polską firmą doradczą, która pomaga rodzimym podmiotom w osiąganiu ich aspiracji biznesowych i budowaniu trwałej przewagi konkurencyjnej. Wspomagamy klientów w wielu obszarach związanych z szeroko pojętą infrastrukturą, przemysłem oraz IT. Nasi eksperci od ponad 10 lat świadczą usługi dla rynku kolejowego, transportu publicznego oraz z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych.

Przez ponad 5 lat działalności wykonaliśmy ponad 100 projektów wspierających polską kolej, żeglugę oraz transport w jednostkach samorządu terytorialnego. Jesteśmy liderem na rynku w zakresie opracowywania infrastrukturalnych studiów wykonalności dla zarządców kolejowych, terminali intermodalnych oraz portów morskich i śródlądowych. Stworzyliśmy studium wykonalności dla pionierskiego projektu wspólnego biletu dla różnych rodzajów transportu na terenie całego województwa.

Jesteśmy autorami strategii dla największych firm z branży kolejowej. Prowadzimy audyty producentów i dostawców taboru kolejowego. Opracowujemy programy rozwoju, funkcjonalno-użytkowe oraz dokumentacje projektowe. Wykonujemy badania ruchu oraz parkingowe, a także prognozy potoków pasażerskich. Pomagamy pozyskać fundusze europejskie pomiotom działającym w sektorach przemysłowych – infrastruktura, energia, transport i wiele innych.

Dzięki nam nasi klienci otrzymali dotacje z funduszy europejskich na poziomie kilkunastu miliardów złotych. Pozyskaliśmy dla naszych klientów najwięcej środków pomocowych na rozwój projektów intermodalnych.

Więcej informacji o zakresie usług naszego Partnera znajdziecie na stronie https://infracd.pl/, na którą serdecznie zapraszamy!